Ki kezdeményezze a TDMSz létrehozását?

A TDMSz létrehozását bárki kezdeményezheti, de egy jó szervezet létrehozásához fontos, hogy a tagság előbb megértse a TDM lényegét. Ezt elősegítheti pl. egy Partnerségi Program létrehozása. Ilyenre például korábban a Balaton régióban került sor, ahol a Balatoni Integrációs Kht. által szervezett mintegy 25 work-shop keretében elméleti és gyakorlati szakemberek ismertették a települési önkormányzatok, turisztikai vállalkozások, civil szervezetek, a turizmusban érdekelt egyéb intézmények és az érdeklődő lakosok számára a TDM lényegét és a TDMSz-ek kialakításának eddigi tapasztalatait. Sokat segíthet a sajtó, illetve a már működő TDMSz-ek meglátogatása egy tanulmányút keretében. A tapasztalatok alapján az így nyert ismeretek birtokában kulcsfontosságú az önkormányzat meggyőzése, támogatásának megszerzése, majd aktív részvétele a szervezetben. Ez a vállalkozókban és a lakosságban is bizalmat kelt.

Forrás: TDM Működési Kézikönyv 2.3. fejezet, Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája 2008.