Az év TDM szervezete, Az év TDM menedzsere

Az év TDM szervezete és Az év TDM menedzsere díjakat a Magyar Turisztikai Ügynökség jogelődje, a Magyar Turizmus Zrt. 2011-ben alapította. Az Év TDM szervezete díj nyertese nettó egymillió forintos, marketingre felhasználható támogatásban, Az Év TDM menedzsere pedig tárgyi ajándékban részesül.

A díjra a Magyar Turisztikai Ügynökség Regionális Marketing Igazgatóságainak vezetői jelölnek régiójukból egy TDM menedzsert, valamint egy TDM szervezetet. A döntést a díjak kiírója, a Magyar Turisztikai Ügynökség hozza meg.

Az év TDM szervezete díj jelölési és elbírálási kritériumai:

  • NGM által regisztrált vagy nyertes szervezet,

  • tagsági kör reprezentativitása, folyamatos bővítése,

  • tervezett szakmai programok és azok megvalósítása,

  • vendégéjszaka-szám tekintetében növekedést tudott felmutatni a megalakulása óta,

  • nincsenek elszámolási problémái vagy tartozása a Miniszterelnökség vagy az irányító hatóságok felé.

Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a TDM szervezetek, amelyek Tourinform irodát tartanak fenn.

Az év TDM menedzsere díj jelölési és elbírálási kritériumai:

  • szakmai munkája magas szintű,

  • turisztikai desztinációját hitelesen képviseli,

  • munkája a saját szervezete és régiója szerint is hatékony.

2015

Az év TDM szervezete 2015-ben a Hévízi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület.

A TDM Egyesület fő tevékenységei közé tartozik többek között a helyi kiadványok, térképek, információs füzetek szerkesztése és kiadása; a vendégek komfortérzetét biztosító szolgáltatások megteremtése, például a Tourinform Iroda üzemeltetése vagy a Touch Info pultok működtetése is, valamint a turisztikai fejlesztések elősegítése pályázati források bevonásával. Az Egyesület üzemelteti a városközpontban lévő Tourinform Irodát és aktív támogató szerepe volt a HeBi - Hévíz város közösségi kerékpáros rendszerének kialakításában. A gyógyfürdő 220 éves évfordulója kapcsán az év 220. napján: 2015. augusztus 8-án az egyesület, a Hévízi Tófürdő, a Szent András Reumakórház és Hotel Spa Hévíz közös rendezvényekkel várta vendégeit.

Hévíz a Balaton turisztikai régió leglátogatottabb települése. 2014-ben itt töltötték el a régió vendégéjszakáinak mintegy 20 %-át, a régió külföldi vendégkörének több mint a negyede (97 ezer fő) itt foglalt szállást. A mind belföldi, mind külföldi vendégek körében népszerű település legfőbb vonzereje természetesen maga a Hévízi-tó, az arra épülő fürdő és az ehhez kapcsolódó gyógy-, és egészségturisztikai szolgáltatások. Hévíz turisztikai kínálatába szervesen beépültek az aktív lehetőségek, a bor és gasztronómia, valamint a környék kulturális programlehetőségei is.

Az elmúlt időszakban a fejlesztéseknek és a minőségi szolgáltatásoknak köszönhetően a város és a szolgáltatói egyaránt számos elismerésben részesültek. A Hungarikum Bizottság döntése alapján a Magyar Nemzeti Értéktár része lett a Hévízi-tó és az ottani hagyományos gyógyászat; kerékpárosbarát település díjat nyert a város; szálláshelyei többek között "Év Szállodája 2014", „Magyar Brands díj 2014" és „Magyar Turizmus Minőségi díj 2014" elismerésekkel gazdagodtak.

2015. májusában a Magyar Turizmus Zrt. stratégiai megállapodást kötött Hévízzel. A stratégiai együttműködés célja a külföldi, elsősorban gyógyvendégek számának növelése Hévízen és térségében. A megállapodás keretében Hévíz és a Magyar Turizmus Zrt. ebben az évben közösen mintegy 160 millió forintot fordít a német, az orosz és az osztrák piacon végzett munkára.

A Hévízi TDM Egyesület számos Magyar Turizmus Zrt. által szervezett kitelepüléshez, rendezvényhez és kampányhoz csatlakozott, emellett a Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság akcióiban is aktívan részt vesz.

Az év TDM menedzsere 2015-ben Máyerné Bocska Ágnes, a Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület TDM menedzsere.

A Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület eredményei és Máyerné Bocska Ágnes, TDM menedzser munkássága összefonódnak egymással, aki az egyesület munkaszervezetében, a Tourinform Irodában látja el az irodavezetői feladatokat.

1984-től folyamatosan a turizmusban tevékenykedik, az értékesítés minden területén kipróbálta már magát. A kezdetektől aktív idegenvezető, rendszeresen tart tematikus helyi idegenvezetést, és várostörténeti előadásokat – a kaposváriaknak is. 2005 óta látja el az irodavezetői feladatokat  a kaposvári Tourinform irodában. Vezetése alatt a kaposvári iroda 2005-2015. között minden évben kiváló minősítést ért el, 2007-ben elnyerte az Év Tourinform irodája díjat is, fenntartója pedig az Év Tourinform iroda fenntartója lett ugyanebben az évben. A városvezetéssel napi szintű, termékeny együttműködést alakított ki, a Dél-Dunántúli RMI által szervezett akciókban aktívan részt vesz. Elkötelezettsége és kitartó, fáradhatatlan munkája eredményeként 2013-ban Kaposvár EDEN nyertes lett akadálymentes turizmusban.

 Országosan egyedülálló az egyesület akadálymentes turizmus programja. 2009-től foglalkoznak a segítséggel élők turizmusba bevonásával. A vakok számára biztosítanak Braille-írásos Kaposvár-kiadványt, tapintható térképet, elektronikus idegenvezetést. A hallássérülteknek jelelős, feliratos Kaposvár turisztikai kisfilmet készítettek. Máyerné Bocska Ágnes munkájának eredményeként a kaposvári Tourinform iroda teljes körűen akadálymentes. Rendeztek Érzékenyítő Konferenciát, szinte minden szolgáltatást elérhetővé tudnak tenni a segítséggel élőknek.

Máyerné Bocska Ágnes korábbi kitüntetései:

- 2008. Év Tourinformátora

- 2014. „Kaposvár Szolgálatáért"

2014

Az év TDM szervezete 2014-ben a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület lett.

A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület 1994-ben alakult, jelenleg több mint 350 tagot számlál, akik között éppúgy megtalálhatók a kisebb magánvállalkozások, mint a nagy cégek, a turizmus szakma és minden olyan vállalkozás, amelynek köze van a turizmushoz (pl. egészségügyi szolgáltatók).

Az egyesület elsősorban Siófok turisztikai fejlesztését tűzte ki célul, de nem csak a szigorúan vett városhatárokon belül tevékenykedik, hanem aktív résztvevője a Balatoni Regionális TDM Szövetség akcióinak is. Erre az egyik legjobb példa az ősszel és tavasszal megrendezésre került Nyitott Balaton elnevezésű, az egész tavat átfogó akció, melynek szervezésében és lebonyolításában tevékeny szerepet vállalt.

Az egyesület feladatai közé tartozik a helyi Tourinform iroda működtetése is, mely Siófok jelképében, a 2 éve felújított Víztoronyban kapott helyet, s központi fekvésének, valamint minden igényt kielégítő, modern, 21. századi felszereltségének köszönhetően az egyik legnagyobb ügyfélforgalmat bonyolítja az egész országban.

A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület fő tevékenysége a városi marketingkommunikáció és termékfejlesztés. A települést érintő, átfogó fejlesztéseknek köszönhetően az elmúlt években a városközpont és a kikötő szinte teljesen megújult, és ami még fontosabb, ezeket különböző médiafelületeken sikeresen kommunikálták is. A turisták informálásában fontos szerepet játszanak az egyesület saját kiadványai és honlapja, ahol naprakész információkhoz juthatnak a Siófok iránt érdeklődők. A programkínálat színesítéséért is sokat tesz az egyesület, hiszen évről-évre több rendezvényt is szervez, amelyek – az egyesület marketingkommunikációs tevékenységének köszönhetően – országos ismertséget szereztek (pl. óriásplakát kampány).

A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület számos, a Magyar Turizmus Zrt. által szervezett kitelepüléshez, belföldi vásárhoz is csatlakozott és a Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság akcióiban is aktívan részt vesz.

Az év TDM menedzsere 2014-ben Pálffy Tamás, a Bük, Bükfürdő Turisztikai Egyesület TDM menedzsere lett.

Pálffy Tamás a kezdetektől részt vett az egyesület munkájában, az alapításkor elnökként, majd 2012 óta menedzserként tevékenykedik. Irányítása alatt az egyesület létszáma 150 tagra bővült, illetve a szervezet pályázati forrásból mintegy 200 millió Ft értékű fejlesztést vitt véghez. Bük, Bükfürdő vendégéjszaka-száma a 2014. évben az önkormányzati adatok alapján átlépte a 800 ezres határt. Tamás a Magyar TDM Szövetség felügyelő bizottsági tagja.

Mivel ő maga is szállodásként érkezett a TDM-hez, ismeri a tagság elvárásait, igényeit, melyeket maximálisan szem előtt tart munkájában. A tagság és a tulajdonosok képviselőivel jó kapcsolatokat ápol, folyamatosan képzi magát. Rendszeresen konzultál a Magyar Turizmus Zrt. Regionális Marketing Igazgatóságának munkatársaival, a térség marketingtervét a regionális tevékenységekkel összhangban készíti elő, keresi a csatlakozási pontokat. Aktívan részt vesz a megyei turizmus egyesület munkájában, a megyei turisztikai koncepció kialakításában is. Előadóként is egyre több eseményen vállal szerepet, ahol hitelesen képviseli Bükfürdőt. Kitelepüléseken, vásári megjelenéseken gyakran informátorként is dolgozik. Higgadt, nyugodt, konfliktuskezelő stílusa, és a realitásokat szem előtt tartó munkája hozzájárult ahhoz, hogy a büki turisztikai egyesület mind a tulajdonosok és a tagság előtt, mind pedig szakmai körökben elismertebb legyen.

2013

Az év TDM menedzsere: Lencsés Tamara, a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. vezetője:

Lencsés Tamara 2011. májusától vezeti a Bakony-Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft.-t. A fiatal szakember korábban is turisztikai területen szerzett szakmai tapasztalatot.

Az irányítása alatt működő Bakony-Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. feladata többek között a terület idegenforgalmának fellendítésére és a turizmus térségi irányításának megszervezésére irányul. Irányítása alatt a TDM szervezet kialakította egységes arculatát és tudatos márkaépítési folyamaton indult el, a desztináció-fejlesztési stratégiára alapozva elkészült a térség arculata, megfogalmazták a térség vízióját, közös értékrendjét, mely alapján a szervezet elkészíttette imázs fotótárát és többnyelvű kiadványcsaládját is, továbbá színvonalas honlapot üzemeltet. A 2013-as évben bevezetésre került a térségi kártyarendszer és egy desztinációt átívelő, 10 pontból álló és 300 db kerékpárt magába foglaló kerékpárkölcsönző hálózat.

A Bakony-Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. jó kapcsolatot ápol az MT Zrt. Közép-dunántúli Regionális Marketing Igazgatóságával. Lencsés Tamara kinevezése óta az RMI és a Bakony-Balatoni Térségi TDM szervezet részvételével számos közös akcióra került sor, melyhez a TDM biztosítja megbízható partnerként, rugalmasan és magas színvonalon a hátteret. 

Az év TDM szervezete: Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület:

A Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület 2009-ben alakult, azzal a szándékkal, hogy a környék turizmusban érintett vállalkozásait összefogja, és a Mátrát a hazai turisztikai paletta méltó helyére emelje. Az egyesület sikeres pályázat után a TDM-rendszer helyi szintjét látja el a térségben. A szervezet a szereplők együttműködésében, a desztináció termékfejlesztésében és piacra vitelében évek óta jelentős és meghatározó szerepet vállal. A TDM üzemelteti a gyöngyösi Tourinformot, ahol évek óta remek szakemberek dolgoznak és a turisták tájékoztatásán túlmenően is sokat tesznek a térségükért. A tagsági kör jól lefedi a szolgáltatói hálót: a térség jelentős, meghatározó szakmai szereplői mind TDM tagok, a tagság bővülése folyamatos.

A tudatos fejlesztésekhez, a tartósan pozitív trendeket mutató vendégadatokhoz a szolgáltatói- és önkormányzati kör szoros együttműködése párosul. A TDM tagság és a szervezet célzott tevékenysége hatékonyan segíti elő Gyöngyös-Mátra újrapozicionálását, a hegyvidéki aktív turizmus fellendítését.

A TDM pályázati projekt végrehajtása a célokat szem előtt tartó, szakszerűen menedzselt.

Az Észak-magyarországi régió utóbbi években egyenletesen jól teljesítő, kiemelkedő desztinációja Gyöngyös-Mátra térsége, ahol jelentős szálláshelyfejlesztések, valamint aktív attrakciós és szolgáltatásfejlesztések zajlottak, zajlanak. Két új, két megújuló négycsillagos hotelt, egy megújult színvonalas kempinget, kalandparkot és síparkokat adtak át a közelmúltban, korszerűsítették a Kék-túra mátrai útvonalát is. A desztinációban a vendégéjszakák száma s az attrakciós helyszínek látogatóinak száma is folyamatosan nő.

"Az év TDM menedzsere" díjat 2011-ben dr. Lőrincz Katalin, a Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, 2012-ben Komoróczki Alíz, a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője nyerte el, "Az év TDM szervezete" díj nyertese pedig 2011-ben a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft., 2012-ben a Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület lett.