Milyen kapcsolatokra terjedjen ki a partnerség?

A TDM-ben fontosak mind a belső, mind a külső kapcsolatok. A belső kapcsolatok magát a TDMSz tagságát és munkaszervét érintik, itt alapvető a partnerség kialakítása közös érdekeltség alapján. Jól kialakított szervezet, demokratikus légkör és döntéshozatal, a menedzser elfogadottsága és szakszerű munkája, valamint a javuló forgalmi eredmények elérése jelentik a legfontosabb tényezőket a belső kapcsolatok megfelelő alakítása és a jó együttműködés kialakítása szempontjából. Ha ez sikerül, akkor gyorsan elterjed majd a közösségben az „Együtt megcsináljuk!" szemlélete is.

A külső kapcsolatok szerteágazóak. Mindenekelőtt a kulturális és a természeti környezetet fontos kiemelni, amelynek hasznosítással egybekötött védelme a TDM kiemelt feladata, hiszen a turizmus egyik alapvető eleme – a vonzerő –, rendszerint e környezethez tartozik. A TDMSz-ben nyilván a vonzerő (gyógyfürdő, nemzeti park, múzeum, erdő, tó, kulturális központ stb.) képviselője lehet csak jelen, és fontos, hogy jelen is legyen, hiszen a vonzerő védelméhez és hasznosításához nélkülözhetetlenek a szakismeretei. Ha az állandó tagság gondot okozna, akkor más, rugalmas megoldást kell találni a számára (tiszteletbeli tag, megfigyelő stb.). Hasonlóképpen fontos partnerek a közlekedési és más partnerszervezetek, a szakmai- és civilszervezetek, az államigazgatás decentralizált szervei, a sajtó stb.

Forrás: TDM Működési Kézikönyv 2.3. fejezet, Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája 2008.