Balatoni Regionális TDM Szövetség

A kitörés záloga – a régió egészét lefedő desztináció menedzsment szervezeti rendszer
 

 2011. október 20.-án, tízéves folyamat eredményeképpen, a Szent Miklós hajó fedélzetén megalakult a Balatoni Regionális TDM Szövetség. A szövetséget 19, a BKÜ területén működő helyi és térségi TDM szervezet hozta létre. A 3348.sz. alatt bejegyzett szervezetnek kivétel nélkül tagja minden, a régió területén működő, regisztrált TDM-szervezet.

Irányító testülete a Közgyűlés, operatív ügyvitelére a 7 tagú elnökség és a 3 tagú Felügyelő Bizottság tagjai jogosultak.

Az alulról szerveződő, érintett önkormányzatokat és vállalkozásokat tömörítő szervezet

a 19 tagszervezet révén majdnem 2.000 kisebb-nagyobb szolgáltatót tudhat maga mögött – a magánszállásadótól az 5 csillagos szállodáig. A szervezet mögött álló szolgáltatók adják a régió teljes vendégéjszaka-teljesítményének mintegy 90 %-át.

A Balatoni Regionális Turisztikai Desztináció Menedzsment Szövetséggel egy olyan szervezet jött létre, amely azokat fogja össze, azoknak az erőit egyesíti, akik a régió turizmusáért felelősek: a régió turizmusának tulajdonképpeni tulajdonosai és letéteményesei.

A megalakult szervezet alapítói fentieknek teljes felelősségük tudatában igyekeznek megfelelni, ezért a regionális szervezet konkrét feladatait a következőkben határozták meg:
 

„(5) A Balatoni Regionális TDM Szövetség az alábbi marketing és PR szolgáltatásokat nyújtja tagszervezetei és tagjai részére:

a) Balatoni régió átfogó turisztikai fejlesztési koncepciójának és stratégiájának kidolgozása

b) Balaton régiószintű marketingterv és a hozzátartozó költségterv összehangolása és összeállítása

c) Balaton „márka" kialakítása, arculatépítés, image javítás, egységes megjelenés támogatása

d) Turisztikai szolgáltatások helyzetének elemzése és értékelése

e) Piackutatás és értékelés

f) Promóciós és PR tevékenység belföldön és külföldön

g) Médiakapcsolatok

h) Regionális kommunikáció megvalósítása (belső PR)

(6) A Balatoni Regionális TDM Szövetség szakmai támogató szolgáltatásai tagszervezetei, tagjai részére

a)  Szakmai tanácsadás, támogatás nyújtása

b) Oktatási és továbbképzési tevékenység ellátása, tanulmányutak szervezése, oktatási anyagok elkészítése

c) Regionális honlap és regionálisan egységes TDM IT (DMS) rendszer kiépítése és üzemeltetése

d) Támogatás az egységes arculat, közös alkalmazások feltételeinek megteremtése érdekében

e) Turisztikai pályázatok figyelése, pályázatok előkészítsének támogatása a tagszervezetek számára

f) Turizmust érintő jogszabályok változásainak követése

g) Szakmai szekciók működtetése

(7) A Balatoni Regionális TDM Szövetség kiegészítő szolgáltatásai:

a) TDM filozófiájának elterjesztése, népszerűsítése

b) Közhasznú tevékenység, közfeladatok ellátása

c) Pártoló tagok, szponzorok felkutatása

d) Azon feladatok ellátása, melyekre a helyi és térségi szervezetek felhatalmazzák

e) Szakmai pályázatok kiírásának indítványozása, előterjesztése, véleményezése"

 

Elérhetőség:

Balatoni Regionális TDM Szövetség

Lev. cím: 8600 Siófok, Pf. 75.

E-mail: info[kukac]balatonitdm.hu

Tel/fax: 84/310 117, 84/696 236