A TDM-ről

Desztináció és desztinációmenedzsment

Bieger a turisztikai desztinációnak négy fontos ismertetőjegyét emelte ki. Eszerint a desztináció:

  1. egy földrajzi terület, azaz fogadótérség (nagysága a turizmus formájától függően eltérő, lehet akár hely, régió, ország, földrész);
  2. amelyet a vendégek utazási cél(terület)ként kiválasztanak, s amely
  3. tartalmazza a tartózkodáshoz szükséges turisztikai célú szolgáltatásokat, úgymint szállás, ellátás, szórakozási lehetőség stb.
  4. A desztinációk ily módon a bejövő-turizmus legfontosabb egységei, amelyeket stratégiai üzletegységként kell vezetni

A turisztikai desztinációmenedzsment (TDM) azon tevékenységek összessége, amelyek egy turisztikai desztináció (célterület, fogadótérség) számára ahhoz szükségesek, hogy látogatókat vonzzon és számukra az ottani tartózkodás során feledhetetlen utazási élményt nyújtson oly módon, hogy a látogatóforgalom gazdasági és környezeti hatásai a desztináció közösségének (önkormányzatok, vállalkozások, szakmai és civil szervezetek stb.) rövid, illetve hosszú távon is előnyös legyen. A turisztikai desztinációmenedzsment feladata a turisztikai szolgáltatások megtervezése, fejlesztése, marketingje, képzése és adminisztrációja.

Összefoglalva tehát: a TDM célja, hogy a fogadótérségben fenntartható és versenyképes turizmus-rendszert alakítson ki és működtessen.
Fontos, hogy a desztinációban a turizmus rendszerét úgy kell kialakítani, hogy az fenntartható legyen. A működtetéshez szükséges menedzsmentfeladatokat egy arra alkalmas szervezetnek kell ellátnia. Ezt TDM-szervezetnek (TDMSz) nevezünk.

A TDM-szervezet működésének alapelvei a következők:

  1. Alulról építkezés. A TDM-szervezeti rendszert nem lehet felülről létrehozni, viszont szükséges onnan ösztönözni. A kiépítést alulról kell kezdeni, ahol közvetlen a szereplők (vállalkozó, önkormányzat) részvétele. A további szintek (térségi, régiós stb.) ezen szereplők érdekei és képviselete alapján alapozhatók meg.
  2. Partnerség. A szervezet csak több partner összefogásával hozható létre.
  3. Pénz és kompetencia. A cselekvőképességhez szükséges jogi és alapvető gazdasági/pénzügyi környezetet biztosítani kell a szervezetek számára. Értjük itt ez alatt a működéshez szükséges pénzt, illetve azt, hogy beleszólhassanak a turizmust érintő kérdésekbe.
  4. Professzionalizmus (szakértelem). A rendszer működtetése csak megfelelő szintű szakértelem jelenléte esetén lehetséges. Ehhez folyamatos oktatás és szemléletformálás szükséges.